Vi vil være frontløbere for den grønne omstilling

Baggrunden for, at vi i Herning Blue Fox vælger aktivt at gå ind i bæredygtighed er, at vi gerne vil udnytte den fantastiske unikke platform vi har som profes­sionel sportsklub, til at tage vores del af ansvaret for den grønne omstilling. Vi har som virksomhed og  kulturinstitution en vigtig rolle, i at formidle og udvikle vores forretning hen mod en bæredygtig dagsorden. Ved at tage hånd om vores bæredygtige forretningsområde, kan vi fremtidssikre Blue Fox som en ansvars­bevidst og initiativrig ishockey klub, der er på forkant med de krav som omverdenen stiller nu og i fremtiden i forhold til en bæredygtig virksomhedsprofil.

Vi ønsker som sportsklub at motivere fans og sponsorer til, at tage aktiv del i den grønne omstilling, samtidig med at vi leverer professionel ishockey på topniveau. Projektet Blue goes Green er derfor en vigtig udvidelse af vores kerneområde, der skal profilere Herning Blue Fox som absolutte frontløbere indenfor bæredygtig professionel sport.

Efter at vi sammen med Herning Kommune i 2018 renoverede Kvik Hockey Arena for godt 55 mio, og derigennem har haft fokus på energi­optimeringer, så mener vi fortsat at vi er forpligtet til aktivt at se på mulighederne, for endnu flere tiltag som peger i den rigtige retning for grøn omstilling. Derfor er vores fokus fortsat rettet mod flere tiltag i den grønne omstilling.

Vi har igangsat fire stærke indsatsområder, som med tiden afføder nye tiltag. Vi tænker stort og omfattende, så i takt med at økonomi og ressourcer slår til, bygges flere lag på bæredygtigheden i vores forretning. Læs meget mere om Blue goes Green i vores folder nedenfor, hvor du også kan dykke mere ned i tankerne bag vores 4 indsatsområder.