Relationer mellem mennesker sætter skub i bæredygtige handlinger. Derfor har grønne erhvervsnetværk sin berettigelse, når vi som ledere og mennesker søger fællesskaber, ud fra ønsket om en bedre og mere cirkulær verden. Formålet med vores netværk for Bæredygtig Business er at samle virksomheder og personer, der alle er optaget af og nysgerrig på bæredygtighed – og ud af det fællesskab skal vi blive klogere på os selv og hinanden. Vores dialoger i netværket skal, sammen med professionel facilitering og den nyeste viden, skabe konkrete grønne handlinger der er med til at gøre abstrakte tanker om Verdensmål, til relatérbare og konkrete hverdagsmål. Tiden kalder på handling, og det tog stiger vi på nu i stedet for i morgen.

Hvorfor er Herning Blue Fox initiativtager til dette netværk for Bæredygtig Business?
Bæredygtighedsagendaen er på alles læber og vil du og din virksomhed være konkurrencedygtig i en fremtid der forandrer sig hastigt, kalder det netop på handling nu. Sportsklubber er traditionelt set gode til at binde virksomheder sammen i fællesskaber – derfor vil vi gerne bruge vores platform som katalysator til at accelere bæredygtige initiativer i samfundet.

Fakta om netværket for Bæredygtig Business
Netværket er funderet omkring 8 netværksarrangementer der tager deltagerne 360 grader rundt om den bæredygtige agenda i virksomheden. Steffen Max Høgh er moderator på netværket og med den rolle skal Steffen sikre, at alle 8 netværksarrangementer har et godt og højt niveau – men stadig er i øjenhøjde og let kan omstilles til praksis.

Steffen Max Høgh binder det hele sammen
Steffen Max Høgh driver konsulentvirksomheden Bæredygtig Business, hvor han rådgiver virksomheder om bæredygtig forretning. Steffen er forfatter, foredragsholder og vært på podcasten Bæredygtig Business. Steffens store viden og berøring med bæredygtighed bliver den gennemgående tråd i dette netværk. Steffen vil til hvert arrangement dykke ned i et tema og samtidig bruge relevante indlægsholdere til at understøtte temaet om det er dokumentation, kommunikation, psykologi etc. Bogen Bæredygtig Business vil inddrages i indlæggene og samtidig vil der refereres til forskellige af Steffens podcasts.

Fakta om Bæredygtig Herning
Bæredygtig Herning er en selvstændig forening, finansieret gennem årlig resultatkontrakt med Herning Kommune samt medlemskaber, der har til formål at bidrage til bæredygtig udvikling i Herning Kommune. Gennem netværk, dialoger og konkrete projekter skaber Bæredygtig Herning øget forståelse for bæredygtighedsbegrebet og omdanner holdninger til handlinger.

Fast agenda
08:00 Drop in til morgenkaffe
09:00 Dagens tema
12:00 Frokost
13:00 Mulighed for dyrkelse af relationer i ”netværksloungen” med andre der arbejder med den grønne omstilling.

Alt dette er muligt i gode partnerskaber bl.a. med foreningen Bæredygtig Herning. (Kort beskrivelse af Bæredygtig Herning)

Datoerne for de 8 netværksarrangementer
21. september 2021
28. oktober 2021
25. november 2021
27. januar 2022
3. marts 2022
1. april 2022
5. maj 2022
9. juni 2022

Deltagelse
Et medlemskab af netværk for Bæredygtig Business er ikke personligt, men udelukkende bundet op på virksomheden. Det vil sige, at der kan sendes den deltager for hvem temaet er relevant. Dette er for at gøre netværket så fleksibelt som muligt.

Prisen for virksomhedens deltagelse i 8 netværksarrangementer er kr. 17.500,- pr. medlemskab. Det er også en mulighed at virksomheden tilkøber ekstra medlemskaber, for på den måde at udnytte den synergi det giver at flere medarbejdere tillægger sig større viden omkring bæredygtighed. Der vil fra gang til gang, også være mulighed for at tilkøbe ekstra pladser, hvis pladsen tillader dette.

Kontakt Herning Blue Fox
Christian Hostrup – hostrup@bluefox.dk – 25338082
Torben Skovsgaard – skovsgaard@bluefox.dk - 20281290